Graduate Housing Lottery Numbers

Lottery Numbers are listed below. Names appear exactly as they were entered on the Housing Application. The purpose of this lottery list is only for you to reference your lottery number. Lottery numbers are not transferable. It is against the Lehigh University housing policy for anyone on this list to contact anyone else on this list in regards to their Housing Application. Any violation of the housing policy will result in removal from the process.
Lottery Number Name Surname
1 Benmansour Radja
2 Dawei Li
3 Chao Zhao
4 Mohammadreza Samadi
5 Ran He
6 Li Tian
7 Zhiyuan Cui
8 Sahar Tahernejad
9 Chao Wang
10 Li Zeng
11 Minh  Pham
12 Haoxiang Wu
13 Jundong Yao
14 Chin-Wen Wu
15 Shih-Chieh Kung
16 Qasim Ranjha
17 Austin Decker
18 Xiaolong Kuang
19 Wang Chenfang
20 Nan  Jin
21 Hiva Ghanbari
22 Ziyi  Guo
23 Wei Guo
24 Rebecca Whiteash
25 Seyyedhossein Mousavi
26 Yue Xu
27 Onur Denizhan
28 Yishi Wang
29 Qinghan Xue
30 Suguang Xiao
31 Mingkai Jiang
32 Zihan Tang
33 Reza Arastoo
34 Zixun Yang
35 Abdullah Alghafis Abdullah Alghafis
36 Qichao Shi
37 Wenbo Li
38 Xuan Li
39 Jianxiong Li
40 Yunfei Song
41 Dan You
42 Jeffrey Calvert
43 liang Tansample image
Saucon Village Community Room

Check to see availabilityEmail to reserve:
inrsd@lehigh.edu